Cách xem thời gian sản xuất của Laptop

Bước 1: Bấm Windows + R để chạy trình “Run”

Bước 2: Chạy Cmd

Sau khi hiển thị trình chạy Run như trong ảnh, nhập “cmd” và ấn Enter sẽ hiện ra cửa sổ màu đen như dưới đây:

Bước 3: Nhập “Systeminfo” vào cửa sổ đen và bấm Enter, đợi khoảng 3s sẽ hiện lên bảng thông tin như sau:

Tìm dòng BIOS Version như tô đỏ bên trên, thời gian cập nhật BIOS sẽ hiển thị tại dòng đó, và hầu như nó gần với thời gian sản xuất máy.

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon